Literatuur
 

 


Algemeen:

 

1

A.C. Forbes Wells, Stempels in Nederlands-IndiŽ in gebruik sedert de organisatie van de Posterijen in 1862 (1864), manuscript in het Nederlands  Communicatie Museum (Den Haag).

 

2

P.J.N. Boel, De aanmaak van Indische Poststempels, NMP, Augustus 1953, 197-200.

 

3

P.R.Bulterman, Poststempels Nederlands-IndiŽ 1864-1950, uitgeverij Davo b.v. Deventer, 1981.

 

4

P.R.Bulterman, Nederlands-IndiŽ Langstempels 1864-1950, post-, hulppost- fungerende hulppostkantoren, scheepsstempels en spoorweghalten, uitgave  De Nederlandsche Postzegelveiling, ISBN 90800977-3-X, 2004.

 

5

P. Storm van Leeuwen, Poststempelcatalogus Nederlands-IndiŽ 1864-1942, uitgegeven door de NVPH, ISBN 90-73646-15-4, 1995, 181-224.

 

6

Langebalkstempel studie - ZWP.122 van mei 1999 tot en met ZWP.158 van maart 2011 in 18 bijlagen, Studiegroep ZWP

 

 


Nederlands-IndiŽ:

 

1

W. Hajenius, Afstempelingen van poststukken op de bestelhuizen van den districtspostdienst en op de stations en halten van den ambulanten dienst langs staatsspoor- en tramwegen, NMP, 10(2), Februari 1931, 31-33.

 

2

AVEHA (A.van Heusden), Poststempels in gebruik bij bestelhuizen en fungeerende hulppostkantoren in Ned.-IndiŽ, NMP, 16(9), September 1937, 161-164.

 

3

F.W Bolk, Enkele stempels van halten en bestelhuizen op Java en Madoera, NMPh, 1973, 13-14, 70-71, 124-125, 186-187, 244-245, 296-297, 402-403 en 451-452.

 

4

F.W. Bolk, Het verschil tussen hulppostkantoor- en haltestempels 1864-1912, NMPh, Oktober 1982, 800.

 

5

M.H. Severijn, Fungerende hulppostkantoren of bestelhuizen en Rumah Pos, ZWP 152/20-22, 2008.

 

6

M.H. Severijn, De grootrondstempels van Nederlands Oost en West IndiŽ, ISBN 978-90-801025-4-5, Juni 2014.

 

7

P. Storm van Leeuwen in C. Stapel (red.), Postmerken í86, 1986, ISBN 90-71650-02-2, Postinrichtingen van eenvoudigen vorm Ė Bestelhuizen en fungerende hulppostkantoren in Nederlands-IndiŽ, 253-343.

 

8

P. Storm van Leeuwen, Postinrichtingen van eenvoudigen vorm Ė aanvullingen, De Postzak, 154, December 1987, 382-298.

 

 


Nederlands-IndiŽ onder Japanse Bezetting:

 

1

W. Bruijnesteijn, De postzegels van Midden-Sumatra onder Japanse bezetting, uitgave Vereniging Dai Nippon, 1986

 

2

J.J.Heijboer, Japanse bezetting van Nederlands Nieuw-Guinea (2), ZWP 65/ 008-010 (1984).

 

3

J.R. van Nieuwkerk, The Postal History of the Lesser Sunda Islands, Moluccas and New Guinea during the Japanese Occupation and in the Immediate Aftermath 1942-1946, Dai Nippon, ISBN 10:90-72270-72-X, 2008.

 

4

M. van der Ploeg, in: ď10 Jaar Sprokkels, 1991-2001, Stempels van postkantoren, bestelhuizen en haltes, op Java en Madoera gebruikt tijdens de Japanse bezettingĒ, Dai Nippon Sprokkels, uitgave Filatelistenvereniging Dai Nippon, ISBN 90-72270-61-4, 2001, 109- 140.

 

5

P. Storm van Leeuwen, Japanse bezetting van Ned.-Indisch Nieuw-Guinea, ZWP 71/005-010 (1986).

 

6

T. Vrijdag, Handboek van de postzegels en postwaardestukken, tijdens de japanse bezetting gebruikt in Nederlands-IndiŽ 30 april 1942 Ė 25 oktober 1945, uitgegeven Filatelistenvereniging Dai Nippon, ISBN 90-72270-31-2, 1996 (drie delen Ė oorspronkelijk verschenen in 27 afleveringen 1990-96).

 

 


Nederlands-IndiŽ Nieuw-Guinea:

 

1

F. Bender, Het raadsel Digoel, ZWP 59/002-003.

 

2

F. Bender, Het raadsel Digoel II, ZWP 60/024.

 

3

J.J. Heijboer, Werd het hulppostkantoor te Bosnik in 1933 verplaatst naar Seroei, ZWP 89/004.

 

4

W. PŲnitz, Enkele aspecten betrekking hebbende op het postwezen op Nederlands Nieuw-Guinea tot de japanse bezetting, in ď12 Filatelistische EssaysĒ, uitgegeven Philatelisten Club Rotterdam, 1980, 183-185.

 

5

P. Storm van Leeuwen, Bestelhuis Tanahmerah, ZWP 59/20.

 

6

P. Storm van Leeuwen, De stempels van de fungerende hulppostkantoren van Nederlands-IndiŽ Nieuw-Guinea, ZWP 64/001-008.

 

7

P. Storm van Leeuwen, Nieuws over enige hulppostkantoren in het vooroorlogs Nederlands Nieuw-Guinea, ZWP 79/003-022.

 

8

P. Storm van Leeuwen, Fungerende hulppostkantoren op Nieuw-Guinea: een reactie, ZWP 139/003-004.

 

 


Nederlands Nieuw-Guinea:

 

1

A. Bartlett, Waar is Waris, ZWP 147/024-027 (+ reactie in ZWP 148/020-021).

 

2

J.W.F. Bunge, Enige filatelistische aspecten van Nieuw-Guinea, NMP 35(6-7), 1958, 47.

 

3

J.W.F. Bunge, Philatelistische Betrachtungen Łber Neuguinea, Papua Post 9(3), 1979, 11.

 

4

H. Dijkstra, Bestuursstempels gebruikt als postale stempels, ZWP 141/ 024-025.

 

5

H. Dijkstra, Meren of merels: de Gouvernementsmarine, ZWP 148/015.

 

6

H. Dijkstra, Bestelhuizen Kokonao en Toep, ZWP 150/015.

 

7

W. Vink, de ronde rubberstempels ten behoeve van bestelhuizen in NNG, ZWP 18/006-008.

 

8

W. Vink, Agats, ZWP 29/011-014.

 

9

W. Vink, Ajamaroe, ZWP 40/001-005.

 

10

W. Vink, Babo, ZWP 38/008-010.

 

11

W. Vink, Betaf, ZWP 60/017-018.

 

12

W. Vink, Bosnik, ZWP 29/014a, 26/017-018 en 27/017-018.

 

13

W. Vink, ZWP, Kaimana, ZWP 37/001-005 en 126/018-019.

 

14

W. Vink, Kalibumi, ZWP 83/026, 84/029, 90/023, 101/23-24 en 131/022-023.

 

15

W. Vink, Kokas, ZWP 100/037-041 en 126/020.

 

16

W. Vink, Kokonao, ZWP 21/017-018 en 40/017.

 

17

W. Vink, Mindiptana, ZWP 49/015, 50/012-016, 51/017, 65/015, 83/024 en 90/023-024.

 

18

W. Vink, Nabire, ZWP 18/007-007a, 27/020, 42/015, 49/015, 73/031, 73/035, 76/004, 83/024, 84/029, 90/024, 101/023 en 131/017-020.

 

19

W. Vink, Napan, ZWP 131/024.

 

20

W. Vink, Napan-Weinami, ZWP 18/006 en 131/025.

 

21

W. Vink, Oebroeb-Ubrub, ZWP 49/015, 82/025, 83/027 en 126/016-017.

 

22

W. Vink, Okaba, ZWP 33/008-010.

 

23

W. Vink, Pirimapoen-Pirimapun, ZWP 19/017 en 142/011-015.

 

24

W. Vink, Ransiki, ZWP 49/001-005.

 

25

W. Vink, Teminaboean, ZWP 46/002-005.

 

26

W. Vink, Weinami, ZWP 131/024-025.

 

27

W. Vink, Waren, ZWP 69/010-012, 83/026 en 142/028-029.

 

28

W. Vink, Wamena, ZWP 18/018-019a.

 

29

W. Vink, Wisselmeren - Enarotali, ZWP 67/4, 90/10-12, 99/12, 137/6 en 142/16-27.

 

30

W. Vink, Post offices and ďbestelhuizenĒ in West New-Guinea till 30.09. 1962, bijlage ZWP Mededelingen, 39(3), ZWP 149, September 2007.

 

31

N.J. de Weijer, De bestelhuizen van (Nederlands) Nieuw-Guinea 1853 Ė 1963 Ė 1968 / typen, gebruiksperiodes, puntenwaardering, uitgave Studiegroep ZWP.


 

 


IndonesiŽ/Irian Barat
:

 

1

F.L. Bakker, Irian Jaya: Postinstellingen in 1990, ZWP 101/017-026.

 

2

W. PŲnitz, Irian Barat: Nieuwe bestelhuistempels, ZWP 54/011-012.

 

3

P. Storm van Leeuwen, Irian Jaya: Postinstellingen in 1981, ZWP 62/008-018.

 

4

P. Storm van Leeuwen, Rumah Pos, ZWP 075/011, 1986.

 

5

Sugianto, Lijst van postkantoren in Irian Jaya per 10/10/72, ZWP 89/19.

 

6

A.M. v.d. Velde, Irian Jaya: nieuwe stempels, ZWP 73/4 / 029-031.


 

 


Niet-Filatelistisch:

 

1

R. Brons Middel, Gid door Ned. Oost-IndiŽ, Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, 1893.

 

2

Ch.F.H. Dumont, Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-IndiŽ, Nijgh & van Ditmar,  Rotterdam, 1917.

 

3

B.Wieringa, Lijst van plaatsnamen in Nederlandsch-IndiŽ, uitgeverij Mercurius, Batavia, 1911.

 

4

B. Wieringa, Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-IndiŽ, 2e druk, Fa. P. Visser Azn., Haarlem, 1917.

 

5

B. Wieringa, Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-IndiŽ, 3e druk, Fa. P. Visser Azn., Haarlem, 1921.

 

6

I Made Sandy, Atlas Indonesia, 4e druk, februari 1979, Jurusan Geogafi, Fifia U.I.

 

7

n.n., Atlas van Tropisch Nederland, M.Nijhoff, Ďs Gravenhage 1938.

 

---