REGELS met betrekking tot de COMMISSIE NALATENSCHAPPEN van de Studiegroep ZWP

 

   
Als hij of zij lid is van de Studiegroep ZWP, kan deze een briefje (codicil) bij de desbetreffende verzameling doen, waarin hij of zij zijn erfgenamen instrueert om de verzameling over te dragen aan de commissie nalatenschappen van de studiegroep, die vervolgens bekijkt of de verzameling bij ZWP (al of niet in delen) geveild kan worden of dat een andere verkoopmethode / veiling een betere opbrengst zou opleveren. De commissie is in alle gevallen 10% van de opbrengst voor de verenigingskas, na aftrek van de kosten.

  

De commissie nalatenschap staat onder toezicht van het bestuur en bestaat uit de veilingmeester, zijn assistent en een (voormalig) bestuurslid. Tot op heden is de commissie twee keer in actie geweest, nl. bij de liquidatie van de verzamelingen Bender en Van de Velde. In het eerste geval heeft de commissie de verzameling alleen getaxeerd en in het laatste geval zijn de verzamelingen verkaveld en in de ZWP-veilingen verkocht. Overigens is dat laatste nog niet geheel afgerond.
   
Aangezien de werkwijze van de commissie veel tijd en energie vergt, staat deze service alleen open voor relevante verzamelingen van leden.