Spoor-en tramwegen bedrijven op Java, Madura en Sumatra

Naam

Plaats

Constructie
periode

Lengte
in 1939

Opmerkingen

Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij

West-Java, Oost-Midden-en Oost-Java

1867-1924

855 km

 

Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch IndiŽ

Java

1878-1928

2761 km

 

West Sumatra

1891-1921

263 km

 

Zuid-Sumatra

1914-1932

661 km

 

Atjeh

1876-1917

512 km

 

Deli Spoorweg Mij

Noord-Sumatra

1886-1937

554 km

 

Javasche Spoorweg Mij

Tegal-Balapulang, Noordwest Midden-Java

1885-1886

(24 km)

Om SCS 1895

Bataviasche Ooster Spoorweg Mij

Jakarta-Krawang

1887-1898

(63 km)

Om SS 1898

Samarang-Joana Stoomtram Mij

Semarang-Cepu, Noordwest Midden-Java

1882-1923

417 km

 

Semarang-Cheribon Stoomtram Mij

Semarang-Cirebon, Noord-Midden-Java

1897-1914

373 km

 

Oost-Java Stoomtram Mij

Surabaya gebied

1889-1924

36 km

 

Serajoedal Stoomtram Mij

Maos-Wonosobo, Serayu River Valley

1896-1917

126 km

 

Poerwodadi-Goendih Stoomtram Mij

Purwodadi-Gundih, Midden-Java

1894

(17 km)

Om SJS 1892

Pasoeroean Stoomtram Mij

Pasuruan gebied, Oost-Java

1896-1912

32 km

 

Probolinggo Stoomtram Mij

Probolinggo gebied, Oost-Java

1897-1912

41 km

 

Kediri Stoomtram Mij

Kediri-Jombang, Oost-Java

1897-1900

121 km

 

Malang Stoomtram Mij

Malang gebied, Oost-Java

1897-1908

85 km

 

Madoera Stoomtram Mij

Bangkalan-Kalianget, Madura

1898-1913

213 km

 

Modjokerto Stoomtram Mij

Mojokerto gebied, Oost-Java

1898-1907

78 km

 

Babat-Djombang Stoomtram Mij

Babat-Jombang, Oost-Java

1899-1902

(71 km)

Om SS 1916

Solosche Tramweg Mij

Solo-Boyolali, Midden -Java

1908-1911

(27 km)

Om NIS 1914